Vrava një njeri, shkatërrova jetën time, prisha dasmën e vëllait