VIDEO e rrallë, Beg Rizaj, Deçan 13 qershorë, 1999!

Untitled