Vetëm 7% e njerëzve e zgjidhin këtë detyrë (Video)

Është koha e iluzioneve optike dhe detyrave online.
Më e fundit i sfidon njerëzit që të bashkojnë nëntë pika me vetëm 4 vija.
Në fakt ‘problemi i 9 pikave’ doli për herë të parë në vitin 1963 dhe është një detyrë standarde në psikologjinë e mendimit.
Vetëm 7 përqind e zgjidhin atë brenda tre minutave. Problemi është se shumica e njerëzve mendojnë se nuk duhet kapërcyer kufiri i kuadratit.
Nëse përtoni ta bëni vetë, shihni zgjidhjen.
shiko videon me poshte

Video Link