Tek shqiptarët ka “Lady Gaga” mashkull – çudi [video]

lajmeonline.net-post-thumbnailÇka nuk gjen te shqiptarët. Te ne ka edhe Lady Gaga mashkull. Tipi prezantohet në spektaklin e njohur shqiptar X-factor edhe atë me një këngë të Lady Gagas edhe thotë se dëshiron të bëhet një Lady Gaga shqiptar edhe atë mashkull… Shikoni sjelljen dhe prezantimin e tij në video në vijim: