Ska vend të sigurt në natyrë ;) Në mes parkut të Shkupit i filmuan…(Video)

park