Shpikja e shqiptarit, “një energji që i bën mirë tokës”

shqeneFitues në pothuajse të gjitha ngjarjet ku ai ka paraqitur shpikjen e tij, inxhinieri shqiptar, Vullnet Miraka përpiqet të bindë Bashkimin Evropian për kontributin e madh të sistemit për pompim falë gravitetit.

Shpikja e tij mund të pompojë ujë në tokë duke përdorur energji 90 për qind më pak se sistemet aktualisht në përdorim, u referohet kolegëve tanë të Orës së Fundit.

I regjistruar në Gjermani (me certifikim për gjithë Bashkimin Evropian), si dhe në Shqipëri, ku një objekt veçse është ngritur – Sistemi Eagle Power ofron mundësi të shumta në fusha të ndryshme, si bujqësia, kimia, industria farmaceutike ose prodhimi i energjisë, transmeton Albinfo.

“Avantazhi i sistemit tonë është se ai mund të zbatohet në sistemet ekzistuese hidroelektrike. Këto qendra përballen me një problem konstant. Në aspektin e teknologjisë që ato përdorin dhe si janë ndërtuar, ato nuk kanë një sasi të mjaftueshme të ujit për të prodhuar energji me kapacitet të plotë gjatë gjithë vitit. Kapaciteti maksimal i prodhimit të këtyre bimëve arrin në mes të 55 dhe 60 për qind. Me sistemin tonë, uji që del nga turbinat e pusit më të ulët mund të kthehet në pusin e origjinës. Ky operacion i mundëson centralit të punojë me kapacitet të plotë gjatë gjithë vitit. Në këtë mënyrë, kapaciteti i prodhimit të centraleve mund të rritet deri në 40-45 %, me një investim minimal”, shpjegon Vullnet Miraka.

Më e mira është se firma shqiptare Eagle power merr sipër investimet për instalimin e sistemit në këmbim të një përqindjeje të prodhimit shtesë marrë me këtë teknologji. Një transaksion fitues-fitues.

Duke pasur parasysh objektivat e BE-së për prodhimin e energjisë së gjelbër, zgjidhja jonë mund të arrijë të plotësojë të gjitha kërkesat, vazhdon Vullneti. Në më pak se 5 vjet, ne jemi në gjendje për të rritur prodhimin e energjisë hidroelektrike 60%, e cila përfaqëson më shumë se 20% të energjisë së gjelbër të caktuar si objektiv nga BE-ja deri në vitin 2020. Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi të bindim autoritetet publike të shteteve anëtare të BE-së për potencialin jashtëzakonisht të madh të sistemit tonë. Ndikimi nuk është vetëm ekologjik”.

Zhvillimi në shkallë të gjerë i këtij sistemi të pompimit në hidrocentralet ekzistuese gjithashtu do mundësonte zbritjen e dukshme (ose plotësisht) të nevojave për importim të energjisë nga jashtë, dhe sidomos, nga jashtë BE-së.

“Përveç kësaj, nuk duhet harruar se ky sistem do të krijonte mijëra vende të reja të punës dh nga kjo do të përfitonin të gjitha shtetet. Ky sistem do të siguronte gjithashtu prodhimin e energjisë, sepse në qoftë se ne vazhdojmë të konsumojnë kaq shumë energji me resurset ekzistuese, ne do të shkojmë drejt katastrofës”, thotë Miraka./LajmeOnline/