Shikone nenshkrimin ne Euro dhe ne komunikate!

jupi
“E shihni, nënshkrimi në Komunikatën e UÇK-së është e njëjtë me atë të Guvernatorit të Bankës Evropiane! Keni kujdes, ngaqë sa më shumë regjimi i VMRO-së dhe BDI-së zhytet në baltën e krimit, aq më tepër te disa qarqe policore shtohet etja për gjakun shqiptar!”