Shikojeni se si King Vali Carleone e reciton shehadetin (Video)


King Vali Carleone përpos që njihet për një lifestyle modern ai është edhe multidimensional kur është puna të feja.
Ai i respekton të gjitha fetë dhe përveç fesë katolike ku në shtëpinë e tij ka relikte të këtij besimi ai di ta recitoj edhe shehadetin.

Ai e bën recitimin e shehadetit në minuten 11:25.
mi