Qyteti me nivelin më të lartë të krimeve në Shqipëri (FOTO)

vrasjettt 2Në analizën vjetore të Policisë së Shtetit në Shqipëri, jepen edhe të dhëna për nivelin e kriminalitetit sipas qarqeve të vendit.

Nivelin me të lartë të krimeve e mban Tirana me 35% të krimeve të të gjithë vendit. Kukësi, Dibra e Gjirokastra janë qarqet me nivelin më të ulët, vetëm 3%.

Të dhënat i referohen vitit 2015. Shihni në grafikun më poshtë nivelin e kriminalitetit në qarqet e tjera

dcdd36d2-7faf-4575-8b0b-9d8c332683a7---0-