Përse shërbejnë këto pika në butonat e ashensorit? Këtë nuk e dije!

A keni vënë re ndonjëherë disa pika të vogla në numrat mbi butonat ashensor? Nëse ju pa, a keni keni pyetur ndonjëherë se çfarë qëllimi juaj?
Na ndodh që çdo ditë të shohim gjëra që nuk i kemi parë ndodnjëherë, por nuk vëmë re ndonjë gjë që nuk shkon me ta.

Shumë prej nesh përdorin ashensorrët brenda ndërtesave, qendrave tregtare, etj.

Sigurisht, me të hyrë ju duhet të shtypni butonin për të shkuar lart ose poshtë.

Por a keni vënë re ndonjëherë disa pika të vogla në numrat mbi butonat në ashensor?

Nëse po, e keni pyetur veten?

Përgjigja qëndron në sistemin e shkrimit Braille.

Braille është zhvilluar nga një francez me emrin Louis Braille për të verbërit ose problemet e të parit.

Me të ndjerë pikat me gishtat tuaj kuptoni se çfarë është shkruar.

Mjaft mbresëlënëse, apo jo? Ku u ka shkuar mendja…