Nusja ngatërron dhomën dhe natën e dasmës e kalon me…


6