Në vitin 1997, ajo lindi me ato 7 Bebet … por çfarë ka ndodhur 18 vjet më vonë?

1