Në mesin e këtyre Trinjakëve është një grup i rrallë . Historija e tyre është interesante..!!


1