Në mes të Kosovës nxjerr krye një “Serbi e vogël” (Video)


Qeveria e Serbisë si duket ka marrë një vendim për investime në Kosovë. Investimi ka të bëjë me ndërtimin e një lagjeje në mes të Mitrovicës dhe Zveqanit. ka arritur të sigurojë një video në të cilën shihet projekti që pritet të ndërtohet.
2