“Në maj do të na godasë një asteroid, kurse në qershor fillon Lufta III Botërore”