Mënyra sesi uleni, tregon gjithçka për personalitetin tuaj!

sitt-530x300

s2

Për meshkujt kjo ulje është e shkujdesur. Kur ata janë duke qëndruar kot dhe madje vendosin edhe krahun e tyre në kolltuk, kjo është pamja.

s3

Këmbët e kryqëzuara, do të thotë se po e humbisni durimin dhe jeni mërzitur. Nëse jeni përballë një njeriu për të cilin pretendohet të keni respekt, si për shembull përpara një shefi, duhet patjetër të mos i kryqëzoni këmbët.

s4

Kjo mënyrë uljeje është një shfaqje arrogance dhe sensualiteti.

s5

Në mënyrë kategorike jo jo jo, për këtë ulje. Reflekton arrogancë dhe pushtet.

s6

Me duart rrokur pas kokës dhe këmbët e kryqëzuara, tregon besim dhe superioritet.

s7

Kjo mënyrë uljeje tregon nervozizëm.

s8

Këmbët larg, duart në gjunjë, trupi i qetë, tregon një gjendje të qetë dhe të relaksuar.

s9

Kjo ulje tregon se personi është i relaksuar në mënyrën e tij.

s10

Ndoshta kjo ulje tregon shijimin e momentit totalisht, e ndoshta nuk tregon shumë për personalitetin, por diçka e tregon qartë. Në të ardhmen ky njeri do të ketë probleme serioze me shpinën.

s11