Mënyra më e lehtë për të marrë pasaportën zvicerane

Çdo i katërti natyralizim tashmë ishte i lehtësuar në Zvicër. Në vitin 2015, 11.400 të huaj kanë marrë pasaportën zvicerane me natyralizim të lehtësuar. Të huajt e brezit të tretë duhet të marrin më lehtë pasaportën e kuqe, por për këtë do të vendosin zviceranët më 12 shkurt. Nëse votohet në referendum, pengesat e shtetësisë do të tejkalohen për rreth 28.000 të huaj të gjeneratës së tretë, të cilët e kanë së paku njërin gjysh/gjyshe të lindur në Zvicër ose që ka pasur leje qëndrimi në Zvicër, transmeton albinfo.ch.

Tani më shifrat e reja nga Sekretariati Shtetëror për Migrim (SEM) në kërkesën e “Blick” thuhet se më shumë se çdo i katërti natyralizimit tashmë ishte i lehtësuar. Në vitin 2015, 43 mijë persona kanë marrë shtetësinë zvicerane, prej të cilëve 11.400 kishin ndjekur procedurat e thjeshtësuara. Të huajt e brezit të tretë nuk e fitojnë pasaportën e Zvicrës në mënyrë automatike, por vetëm duke bërë kërkesë. Megjithatë, qeveria federale dhe kantonet janë përgjegjëse për këtë. Edhe kostot e natyralizimit duhet të ndryshojnë nga disa mijë franga, në 750 franga. Qytetarët të gatshëm për t’u bërë zviceranë duhet të integrohen.

Një grua me një burka, është fushata e SVP-së, e përzgjedhur për të luftuar kundër natyralizimit të lehtësuar për të huajt e brezit të tretë. Por, ka shumë mënyra për ta bërë më të lehtë natyralizimit. Më e zakonshme është martesa në Zvicër me një zviceran apo një zvicerane. Rreth 9 mijë të huaj kanë marrë shtetësinë në vitin 2015. Kushdo që martohet me një zvicerane jashtë, lehtë mund të sigurojë pasaportën e kuqe: 900 persona e bënë këtë në vitin 2015. Por, ka edhe raste të çuditshme. Për shembull, gati dhjetëra të huaj janë regjistruar në vitin 2015, të cilët sipas ligjit kanë jetuar në mirëbesim për të qenë shtetas zviceranë dhe, në fakt, ishin trajtuar si të tillë nga autoritetet. Këta të huaj aksidentalisht kishin menduan se ishin të Zvicrës.

SEM nuk jep informacion të mëtejshëm mbi sfondin e saktë të këtyre rasteve. Konfederata gjithashtu mund t’i bëjë zviceranë të shpejtë, për shembull, sportistët, në mënyrë që ata të mund të luajnë sa më shpejt të jetë e mundur në një ekip kombëtar. Apo njerëzit të cilët duhet të kalojnë një provim dhe mund ta bëjnë këtë vetëm si zviceran, për shembull, provimin e shtetit për mjekët. Së fundi, procedurat janë përshpejtuar edhe për personat e sëmurë rëndë, në mënyrë që ata të mund të jenë zviceranë në jetën e tyre. Vetëm fëmijët nga prindër të Zvicrës, fëmijët e adoptuar dhe fëmijët e braktisur automatikisht mund të marrin pasaportën zvicerane. Kjo praktikë do të vazhdojnë të ekzistojnë edhe pas 12 shkurtit.