Leximi i librit lufton depresionin

leximiLeximi i një libre është shumë më efektiv se sa trajtimi me barna kundër depresionit, thotë një studim i bërë, raporton BBC. Pacientëve u janë ofruar libra, plus sesione që të mësojnë ata se si t’i përdorin ata, kanë pasur një nivel më të ulët të depresionit një vit më vonë sesa pacientet që i janë ofruar barna kundër depresionit. Ndikimet janë parë pasi i janë shtuar edhe disa trajtime sikur antidepresantët, kanë bërë të ditur studiuesit nga Skotlanda. Si rrjedhojë një qasje e tillë mund të ndihmoj mjekët që të bëjnë një kërkesa të tillë gjatë terapisë. Më shumë se 200 pacientë të cilët janë diagnoztifikuar me depresion nga mjeket e tyre kanë marrë pjesë në studim, gjysma e tyre janë trajtuar më barna antidepresante dhe gjysma tjetër iu është sugjeruar leximi i librave, me aspekte të ndryshme të depresionit. Ndërsa, rezultate në fund flasin se ata që kanë lexuar libra, kanë treguar nivel më të ulët të depresionit se ata që janë trajtuar me barna.