Ky Buall ishte lidhur me zinxhirë gjatë gjithë jetës së tij … të shikojmë se çfarë ndodh kur dikush e çliron përfundimisht Atë..!!


3