Kjo gjë ndodhë vetëm tek arabët! Shiko si e mbartin devenë!

Kjo gjë ndodhë vetëm tek arabët! Shiko si e mbartin devenë!