Kjo është historia që fshihet prapa ditës tuaj të lindjes

Kjo është historia që fshihet prapa ditës tuaj të lindjes
Të lindurit më 1, 10, 19 dhe 28 të çdo muaji janë numri 1.
Të lindurit më 2, 11, 20 dhe 29 të çdo muaji janë numri 2.
Të lindurit më 3, 12, 21 dhe 30 të çdo muaji janë numri 3.
Të lindurit më 4, 13, 22 dhe 31 të çdo muaji janë numri 4.
Të lindurit më 5, 14 dhe 23 të çdo muaji janë numri 5.
Të lindurit më 6, 15 dhe 24 të çdo muaji janë numri 6.
Të lindurit më 7, 16 dhe 25 të çdo muaji janë numri 7.
Të lindurit më 8, 17 dhe 26 të çdo muaji janë numri 8.
Të lindurit më 9, 18 dhe 27 të çdo muaji janë numri 9.
Për më shumë ju sjellim më poshtë edhe Linkun:

Vazhdimi