Ja pse nuk duhet t’i thani rrobat brenda në shtëpi!


Për shkak të pamundësisë që këtë ta bëjnë jashtë, shumë njerëz i thajnë rrobat brenda, në shtëpi. Por, kjo mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore,

Një studim i bërë në Fakultetin arkitektonik “Mcintosh” në Glasgou, ka treguar se në shumë shtëpi ka shumë lagështi, ku tharja e rrobave kësaj i kontribuon deri në 30%. Shkencëtarët thonë se tri të katërtat e shtëpive të analizuara kishin më shumë lagështi, e cila çon deri te paraqitja e insekteve të ndryshme dhe deri te rritja e përqendrimit të sporeve të mykut. Një ajër i tillë mund të shkaktojë paraqitjen e astmës dhe sëmundjeve të tjera alergjike. Një studim, i cili kishte përfshirë më shumë se 100 shtëpi gjatë dimrit të vitit 2011, kishte zbuluar se, gjatë ditëve të ftohta të dimrit, 87% e njerëzve i terin rrobat brenda, në shtëpi, ku 2/3 e tyre rrobat i vendosin afër radiatorit.
ar