I injektuan çimento në vend të botoksit. Ja si duket tani!

Në shumë shtete, doktorët në tregun e zi lulëzojnë për shkaqe të ndryshme, si përfitimet financiare, procedurat e nënvlerësuara dhe, sigurisht, mungesa e informimit të pacientëve. Në vitin 2005, në SHBA, Rajee Narinesingh, u bë viktimë e operacioni plastik, ku produktet e përdorura vinin nga ky treg. Gruas në fjalë nuk iu injektua botoks, por çimento, që i shkaktoi deformime të rënda në fytyrë. Pas 11 vitesh, një grup mjekësh profesionistë janë ofruar vullnetarisht për të ndihmuar Rajee­n, duke i çrrënjosur masat e çimentos nga fytyra dhe duke i kthyer pamjen normale.14