I dënuar me vdekje, por dëshira e tij e fundit i trondit të gjithë

m-680x350-530x300mx39ac1