Hoteli më i vjetër në botë i cili ende punon – pranon mysafirë prej 1300 vjetësh

401-400x233Hoshi Ryokan në Japoni, i përmbush kushtet për hotelin më të vjetër në botë. Ka historinë e funksionimit qysh 1300 vjet, nëpër 46 gjenerata të pronësisë familjare. Hoteli ka restorant, spa, dhoma për mysafirë, kopsht, teatër, korridor, sallë për festivale dhe disa njësi të tjera, funksionet e të cilëve janë të njohura vetëm për japonezët. Shumë nga dhomat kanë ruajtur enterierin tradicional japonez, ndërsa të tjerat janë rinovuar në ambient modern.