Hallall i qoftë atij që e ka menduar këtë Ide Fantastike (VIEO)


.
auto_ad_1602509931424431284