Grat shqiptare ne Norvegji,shembull i organizimit të mirë

WWW1

Në foto Nëna e Lejla Selacit me shoqet e vajzës

Edhe një shembull i mire nga Norvegjia.Kësaj radhe shembullin e vazhdojnë femrat shqiptare m e një organizim te mirë dhe madheshtor

Grat shqiptare me vendbanim në Østfolt te Norvegjisë “8 Marsin” e shfrytezuan ne menyrën me te mirën.Ato nëpërmes nje organizimi për hir te “8 Marsit” ditës së gruas, grumbulluan 9300 kr për fondin perkujtimor te Lejla Selacit.Këto mjete  i dedikohën SOS fshatit të fëmijëve në Prishtinë

Perfaqesuesiet e fondit Lejla Selaci i falenderojnë te gjitha femrat qe muarrën pjesë në këtë organizim me karakter humanitar

.WWW2