Gjunahi duke kalu rrugen me shpejtsi rrezohet

Gjunahi duke kalu rrugen me shpejtsi rrezohet…