Gjarpër në studio live, si reagoi folësi i lajmeve!

Gjarp

Ndodhi më 19-03-2013 në transmetimin live të buletinit të lajmeve në Turqi!