Fluturimi me qenin (Video)

Amerikani Dan McManus ka ndërtuar mbajtës të veçantë në fluturaken e tij për t’i mundësuar qenit që të fluturojë bashkë me të.
f.0723184009752_m

Qeni i quajtur Shadow është i qetë edhe në lartësi mbi 1.500 metra dhe tashmë të dy janë mësuar që të fluturojnë bashkë dhe kjo është rutinë për ta.