Fjalët e ndyra shpërthejnë epshin

oopppFillojani me numërimin e pjesëve të trupit të cilat ju pëlqejnë. Nëse nuk jeni të sigurt se po i pëlqen diçka, pyeteni.
Femrat nuk do të duhej ta injoronin faktin që bisedat seksuale në vesh kënaqin secilin mashkull. Natyrisht që ato biseda nuk duhet të bëhen me shprehje profesionale, andaj mos mendoni shumë se cilat fjalë do t’i përdorni, sepse në ato momente nuk ka nevojë që të dukeni sikur fjalor.

Bisedat, duke përdorur fjalë të ndotura në kulmin e seksit, mund të shtojnë afshin e dyanshëm. Për shembull, nëse ju prek aty ku ju krijon kënaqësi, thoni se po ju pëlqen, mos heshtni. Nëse bisedoni për çdo prekje të tij, ai do ta ketë më të lehtë, ndërkaq shumë shpejt edhe juve do t’ju duket më e natyrshme të flisni fjalë seksi të cilat gjithsesi do të jenë të dobishme.

Është mirë të dini saktësisht se ç’ju pëlqen tek ai dhe t’ia thoni atë, sepse, në të kundërtën, ai nuk do të ndihet seksi. Filloni me numërimin e pjesëve të trupit të cilat ju pëlqejnë. Nëse nuk jeni të sigurt se po i pëlqen, pyeteni.
Nëse dëshironi që t’ju prekë diku, tregoni saktë se ku doni. Madje edhe nëse e di se çfarë të pëlqen, e gjitha do të jetë shumë më seksuale kur ai do të ketë ndjenjën që po merr urdhra.

Sa për fillim, mjafton nëse zëshëm tregoni se sa po kënaqeni duke u puthur me partnerin tuaj. Do të jetë plotësisht e mjaftueshme nëse filloni me fjalët: “Kënaqem kur me gishta më prek … “, ose “Po kënaqem shumë kur po e ndien