Fëmijët ishin të pasjellshëm gjatë darkës, por askush nuk e priste këte lloj dënimi..!!


Untitled