Ekziston një Sëmundje e quajtur “Sindroma e papritur e vdekjes”, ku zemra ndalon pa asnjë arsye!

zem