Delfin i trajnuar për zvarritje në tokë të thatë!(VIDEO)

Delfin i trajnuar për zvarritje në tokë të thatë!