Arsyet pse njerëzit e zgjuar mbeten vetëm

anxious-person-knows-370x208

Një lidhje romantike nuk ka përparësi për ta. Ata e kanë jetën plot me mundësi, mirëpo ata shpesh kanë ide të shkëlqyeshme se si t’i zbatojnë në praktikë. Kanë tendencë t’i kushtuar pak kohë lidhjeve romantike.

Mençuria ka më shumë rëndësi sesa bukuria. Edhe pse kjo nuk është gjithmonë kështu, më shumë dëshirojnë joshjen e brendshme se sa pamjen e jashtme. Thënë në përgjithësi, njerëzit e mençur kanë “bukurinë e fshehur” dhe vetëm personi i posaçëm mund ta vlerësojë dhe ta zbulojë.

Inteligjencën e tyre e konsiderojnë si shpërblim, ajo i bën të plotësuar, gjë të cilën disa njerëz mund ta kenë vetëm nëse janë në lidhje dashurie. Për ata arritjet e tyre janë plotësimi më i madh.

Gjurmojnë thellë. Kjo mund të jetë problem kur është fjala për njohje. Janë të prirur të gjurmojnë thellë në shpirtin e dikujt, në mënyrë që të zbulojnë nivelin e interesimeve dhe të angazhimeve.

Nuk u shmangen problemeve. Ata në lidhje dashurie ballafaqohen me problemet, të sigurt dhe disa njerëz këtë nuk e duan! Janë të mençur dhe dinë çka është e drejtë, por edhe çka është gabim dhe prandaj bëjnë me dije për atë që nuk është në rregull.

Ndonjëherë është vështirë t’i kuptosh .Mendja e tyre është e komplikuar dhe ndonjëherë është vështirë t’i sqarosh të gjitha. Mirëpo angazhohen që gjërat të sqarohen.