Ai bleu një makinë të përdorur, por brenda saj kishte diçka tronditëse (Video)

mak_1469001129-6128085-530x300Vendosi ta blejë makinën e përdorur, por ajo cka gjeti ky njeri në derën e përparme të makinës e ka habitur pa masë.