A besoni në mrekulli? Shikoni këtë video dhe mbeteni me frymëmarrje të frymëzuar deri në fund …!!!(VIDEO)

Djali dy vjeçar u rrëmbye në ujë. Pa pasur frikë nga rryma e ujit, djali qëndronte në mënyrë të qëndrueshme mes rrjedhjes së fortë të ujit.
Incidenti është i Madhya Pradesh ku ky djalë u bllokua në ujë duke luajtur në bregun e lumit.
Duke parë guximin e fshatarëve të djalit, gjithashtu rifitojnë shpresën për ta shpëtuar atë.
Ata filluan punën e shpëtimit dhe pas vështirësive të mëdha ata ishin të suksesshëm në shpëtimin e fëmijës.
Për më shume detaje shikoni Videon e mëposhtme:

Video Link