3 llojet e gishtave që tregojnë personalitetin tuaj !

gishti
Gishtat e tipit A

Tipat e këtij lloji kanë tendencë për ti fshehur ndjenjat dhe janë të prirur për melankoli.Gjithashtu,këta tipa janë shumë të pamvarur.Janë persona shumë sentimental.Janë të sinqertë dhe nuk i tolerojnë gënjeshtrat,hipokrizin dhe mashtrimin,përcjellë parrotlla

Ndonjëherë janë të çuditshëm dhe arrogant.Toleranca nuk është virtyt i tyre.

Gishtat e tipit B

Tipat e këtij lloji janë besnik dhe të përkushtuar.

Janë shumë emocionalë,por shpesh i fshehin emocionet.
Këta tipa nuk janë impulsivë dhe nëse dikush është i vrazhdë me ta.

Nga jashtë duken të fortë dhe të pavarur,por në fakt kanë një zemër të butë dhe mund të lëndohen lehtë.

Gishtat e tipit C

Tipat e këtij lloji kanë tendencë të injorojnë njerëzit kur janë të zemëruar.

Mbajnë ndjenjat për vete dhe nuk i shfaqin tek personat e tjerë.

Rrespektojnë opinionin e të tjerëve.

Njerëzit i besojnë ,shpresojnë dhe shpeshherë mvaren nga ata.

Shpesh i pranojnë faljet dhe nuk janë të prirur që të mbajnë inat.