10 gjëra që nuk blihen me para

Shumica mendojnë se lumturia dhe pasuria janë të lidhura ngushtë, por ka edhe disa gjëra që janë të vleshme dhe nuk mund të blehen përmes pasurisë.
Më poshtë mund t’i lexoni dhjetë gjëra që e bëjnë njeriun të lumtur, por asnjëra nuk mund të blihet me para.

 

1. Vlera e jetës

 

Në këtë jetë dinamike, duhet ditur se punët më të thjeshta na bëjnë me të gëzuar. Fakti se ne jemi gjallë është një mrekulli në vete.

 

2. Shëndeti

 

Çdoherë që  mendoni për varfërinë apo për ndonjë dëshprim, duhet t’i kujtoni se shumë njerëz që kanë miliona vdesin nga sëmundjet e ndryshme që nuk kanë shërim.

 

3. Qëllimi

 

Nuk ka asgjë më të dobishme sesa të ndodh diçka që e kemi si qëllim jetësor.

 

4. Miqësia

 

Për shkak të numrit të madh të obligimeve, është shumë e lehtë për të humbur kontakt me miqtë. Pra, është gjë jetësore që të keni disa miqë që të përkrahin kur je i lirë por edhe kur je në kohën më të vështirë.

 

5. Familja

 

Nëse ju keni një marrëdhënie të mirë me familjen tuaj, atëherë ju keni një gjë të  paçmuar në jetë.

 

6. Besimi

 

Ndjenja e sigurisë që ju mund të mbështeteni në veten tuaj nuk mund të blehet apo të arrihet, kjo është edhe një aspekt për arritjen e lumturisë.

 

7. Komuniteti

 

Nëse keni mbështetjen e një grupi më të madh të njerëzve, ajo do t ju bëjë  të vetëdijshëm se  jeni një pjesë e diçkaje më të madhe se ju.

 

8 Falënderimi

 

Në vend se të përqëndrohet në atë që  nuk e keni, duhet të jetë mirënjohës për të gjitha gjërat e mrekullueshme që tashmë janë pjesë e jetës suaj.

 

9. Buzëqeshja

 

Është e pamundur për të qeshur dhe në të njëjten kohë të jeni të  pakënaqur. Prandaj, respektojeni dozën e rregullt për të qeshur si një ilaç për tu ndjehur të lumtur në jetë.

 

10. Dashuria

 

Për këtë pikë nuk ka nevojë ndonjë shpjegim shtesë